Rangkuman IPS 3B

NAMA : ………………………………………
No. Absen : ………..
KELAS : 3B RSDBI SM1/2010
TOPIK :
Rangkuman
Kerjasama
Kerja sama adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama oleh beberapa orang.

Manfaat kerja sama antara lain sebagai berikut:
1. Pekerjaan cepat selesai
2. Pekerjaan lebih ringan Baca lebih lanjut

Iklan