TKK Pengatur Rumah

9.  SKK pengatur rumah

Image

Seri 10 TKK Wajib –  SKK Pengatur Rumah Baca lebih lanjut

Iklan

TKK Pengamat

8. SKK  Pengamat

 Image

Seri 10 TKK Wajib –  SKK Pengamat Baca lebih lanjut

TKK Pengaman Kampung

7.  SKK pengaman kampung

 Image

Seri 10 TKK Wajib – SKK Pengaman Kampung/Desa Baca lebih lanjut

TKK Juru Masak

6.  SKK juru masak

Image

Seri 10 TKK Wajib –  SKK Juru Masak Baca lebih lanjut

Tingkatan TKK

Tingkatan TKK dalam Gerakan Pramuka dibagi menjadi tiga. Untuk mencapai tingkatan selanjutnya, seorang Pramuka harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Syarat Kecakapan Khusus (SKK). Setiap tingkatan SKK yang lebih tinggi akan berbeda persyaratannya dengan SKK yang memiliki tingkatan lebih rendah walaupun untuk TKK yang sama.
Dari kiri ke kanan, contoh TKK Pramuka Penegak: TKK Qori tingkat Purwa, TKK Pengamat tingkat Madya, TKK PPPK tingkat Utama

Tiga tingkatan tersebut ialah: Baca lebih lanjut

TKK Berkemah

1. TKK berkemah

 Image

Seri 10 TKK Wajib –  SKK Berkemah Baca lebih lanjut

TKK Menabung

2. SKK penabung

 Image

Seri 10 TKK Wajib –  SKK Penabung Baca lebih lanjut